Brugerbetingelser 

Generelt 

Vores brugerbetingelser (herefter “betingelser”) er gældende for medlemmer af Beat Fabrikken, som er en danseskole under Elite Dans Stokkebroe, CVR-nr. 31563798. 

Aftaler om medlemskab hos Beat Fabrikken sker mellem privatperson og Beat Fabrikken. 

Medlemmer af Beat Fabrikken vil desuden være bundet af de til enhver tid gældende vilkår og regler, der henvises til i disse betingelser. 

 

Medlemskab 

Oprettelse af medlemskab ved tilmelding til dansehold 

Når du tilmelder dig et dansehold hos Beat Fabrikken, opretter du et medlemskab hos danseskolen. Dit medlemskab giver adgang til undervisning på det/de dansehold, du er tilmeldt, hvilket du kan se ved at logge ind på din profil. 

Du skal senest tilmelde dig det/de ønskede dansehold i forbindelse med din 2. dansegang. 

Medlemskabet fortsætter indtil det opsiges. Du er derfor bundet til betaling for dit medlemskab indtil du opsiger dit medlemskab i overensstemmelse med vores opsigelsesvilkår. 

 

Fra sæson til sæson 

Når du har medlemskab hos Beat Fabrikken, fortsætter dit medlemskab automatisk til næste sæson på det hold, som Beat Fabrikken tilrettelægger som fortsætterholdet til det hold, du senest har danset med på. 

Du vil blive kontaktet mellem sæsonslut og sæsonstart om, hvilke hold du skal fortsætte på, og hvornår holdet danser. Du kan læse mere om sæsonstart, sæsonslut og ferier her. 

 

Opsigelse eller begrænsning af medlemskab  

Medlemmets opsigelse 

Ønsker du at opsige dit medlemskab hos Beat Fabrikken helt eller delvist i løbet af en sæson, skal dette ske til udgangen af en rate. Opsiger du først dit medlemskab efter, at den næste rate er begyndt, forpligtes du derfor til at betale indeværende rate i fuldt omfang.

Ønsker du at opsige dit medlemskab helt eller delvist mellem sæsoner, skal dette ske inden sæsonstart. Opsiger du først dit medlemskab efter sæsonstart, forpligtes du derfor til at betale den første rate i fuldt omfang. Du kan nedenfor se, hvornår de enkelte rater begynder og opkræves. 

Du kan derfor ikke opsige dit medlemskab med øjeblikkelig eller tilbagevirkende kraft. Det er dit eget ansvar at sikre, at dit medlemskab opsiges i tide. Har betaling fundet sted, har du desuden ikke krav på refundering trods rettidig opsigelse. 

Opsigelse skal ske skriftligt til info@beatfabrikken.dk. Du har selvfølgelig ret til at deltage i al undervisning i den periode, som er omfattet af den rate, som du har betalt for. Du kan ikke opsige dit medlemskab direkte til instruktøren. Det er dit ansvar at sikre, at opsigelse sker til rette sted og til rette tid. 

 

Beat Fabrikken opsigelse 

Udebliver betaling for en efterfølgende rate, er Beat Fabrikken berettiget til at nægte dig adgang til undervisningen indtil betaling er forfalden uden kompensation for de dansegange, som du er blevet nægtet adgang til. 

Ved mislighold af to betalingskrav eller mere er Beat Fabrikken berettiget til at opsige dit medlemskab af samtlige hold. 

Beat Fabrikken er desuden berettiget til at nægte dig adgang til fremtidig tilmelding på ethvert hold ved danseskolen, såfremt ejere eller partnere vurderer dette nødvendigt. Tilsvarende udelukkelse fra danseskolen kan ske med øjeblikkelig virkning, hvis du handler i strid med øvrig dansk lovgivning eller almindelig redelig handlemåde. Pågældende vurdering foretages alene af ejerne af Beat Fabrikken. 

Det kan desuden ske, at Beat Fabrikken er nødt til at ændre væsentligt i dit hold eller helt nedlægge dit hold. I så fald vil du blive kontaktet af din instruktør eller vores administration angående opsigelse eller omlægning af dit medlemskab. 

 

Sommerdans, workshops og øvrig ekstraundervisning 

Al undervisning som falder udenfor den sædvanlige sæson og ferieplan, er ikke inkluderet i dit abonnement hos Beat Fabrikken, men tilkøbes som enkeltstående tillægskøb. 

 

Undervisning og priser 

Undervisningssteder 

Det enkelte hold undervises på den adresse, der står oplyst under det enkelte hold. 

Du kan læse nærmere om Beat Fabrikkens afdelinger og adresser her. 

 

Priser 

Alle priser er oplyst i DKK. 

Undervisning er fritaget for moms. Da medlemsskab hos Beat Fabrikken er et medlemsskab til undervisning, er priser herfor oplyst uden moms. 

 

Rater 

Dit medlemskab hos Beat Fabrikken omfatter pr. sæson 36 dansegange, inklusive Juleshow og Forårsshow. 

Tilmelding sker online med betaling med dankort via vores hjemmeside, eller i receptionen senest på din 2. dansegang. 

Dit medlemskab betales forud i 3 rater henover en sæson, hvor hver rate omfatter 12 dansegange. Betaling sker automatisk med træk på det betalingskort, du har opsat betalingsaftale med i forbindelse med tilmelding. Det automatiske træk sker 1 uge før næste rate starter. Dette er så vi kan sikre, at du kan nå at få løst eventuelle problemer med betaling, skulle sådanne opstå. Dette kan eksempelvist være, hvis du har fået nyt kort og derfor skal opsætte ny betalingsaftale for at vi kan trække betalingen.

For sæsonen 2023/2024 dækker de 3 rater over følgende perioder: 

Ved online-tilmelding betaler du for samtlige dansegange i indeværende rate. Tilmeldes du midt i en rate, skal du selvfølgelig kun betale for de resterende dansegange i indeværende rate. Du skal i den forbindelse kontakte os for at få krediteret de dansegange i indeværende rate, som du ikke har danset med på, hvis du tilmeldes midt i en rate. 

 

Kompensationsundervisning 

I tilfælde af aflysning af undervisningsgange er Beat Fabrikken forpligtet til at afholde kompensationsundervisning på et andet tidspunkt, i et format, der findes passende og tilsvarende det oprindelige køb. Hvad der må anses for passende afgøres alene af Beat Fabrikken. 

Skyldes aflysningen Force Majeure er Beat Fabrikken ikke forpligtet til at yde kompensationsundervisning eller refundering af medlemskab, såfremt det ikke er muligt at afvikle kompensationsundervisning. Det er Beat Fabrikken alene, der vurderer om kompensationsundervisning er muligt. 

 

Rabatordninger 

Som medlem hos Beat Fabrikken har du og/eller din familie ret til en række rabatordninger og/eller pakketilbud, hvis I opfylder de kriterier, der gælder for de enkelte rabatordninger og/eller pakketilbud. 

Beat Fabrikkens standardrabatter er følgende: 

Hvis andre rabatter, pakketilbud eller kombinationstilbud fremgår under specifikke hold er det disse rabatter, der gør sig gældende. 

Flerholdsrabat tilmeldes automatisk, mens de øvrige rabatter tilføjes manuelt efter du har kontaktet os med dokumentation for ret til den relevante rabat. Hvis du er berettiget til rabat, vil denne rabat krediteres og modregnes efterfølgende opkrævning, eller refunderes, hvis modregning ikke kan finde sted. 

Rabatordninger kan ikke tilmeldes med tilbagevirkende kraft, eller kombineres med andre rabatordninger, pakketilbud eller kombinationstilbud. 

Det er medlemmets eget ansvar at tilmelde sig de relevante rabatter på rette tidspunkt. 

 

Betaling 

Umyndige eller anden betaler end medlemmet 

Når du tilmelder dig et dansehold hos Beat Fabrikken, opretter du et medlemskab hos danseskolen. Medlemskabet oprettes i danserens navn. Er danseren under 18 år eller i øvrigt umyndig, hæfter danserens værge for medlemskabet. 

 

Betalingsmetoder 

Når du bliver medlem hos Beat Fabrikken, kan du tilmelde dig medlemskab og ordne betalingen via vores hjemmeside med betaling via Dankort, Visakort, Visa/Dankort eller Mastercard (herefter “betalingskort”). 

Beat Fabrikken bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer. 

Når du opretter medlemskab hos Beat Fabrikken godkender du, at Beat Fabrikken er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på dit betalingskort i forbindelse med rateforfald som beskrevet ovenfor. Du giver dermed tilladelse til, at Beat Fabrikken må gennemføre én betalingstransaktion for hver rate, så længe dit medlemskab løber, for de hold du er tilmeldt. 

For hver gennemført betalingstransaktion vil du modtage kvittering for din betaling på den mailadresse, som du har oplyst i din profil. 

Det er til enhver tid dit ansvar at sikre, at dine betalings- og kontaktoplysninger er opdaterede og korrekte. Du kan rette betalings- og kommunikationsoplysninger på din profil. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at dine kortoplysninger skal opdateres. 

Har du ikke et betalingskort tilbyder vi undtagelsesvist tilmelding ved betaling via Mobilepay eller Faktura fremsendt til e-mail. Du bedes kontakte os direkte på info@beatfabrikken.dk, såfremt betaling med disse betalingsmetoder er nødvendig. 

 

Refusion 

Hvis der er aftalt refusion, bedes du sende dine bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb. Refusion vil ske indenfor 10 bankdage efter modtagelse af dine bankoplysninger. 

 

Fortrydelsesret 

Du har 14 dages fortrydelsesret fra tilmeldingsdatoen for så vidt angår dit medlemskab hos Beat Fabrikken. Fortryder du dit køb af medlemskab refunderer vi beløbet for de dansegange, der ikke allerede er blevet afviklet, før du har påberåbt dig fortrydelsesret. 

Udøvelse af din fortrydelsesret skal ske skriftligt til Beat Fabrikken på info@beatfabrikken.dk

 

Kundens ansvar 

Som medlem af Beat Fabrikken modtager du løbende nyhedsbreve, vigtig information om dit medlemskab, opkrævninger og kvitteringer for foretagne køb til den e-mailadresse, som er oplyst i forbindelse med tilmelding og oprettelse af dit medlemskab. 

Du har derfor pligt til at sikre, at dine informationer, dit medlemskab, betalings- og kommunikationsoplysninger til enhver tid er opdateret, korrekte og retvisende. Du kan rette betalings- og kommunikationsoplysninger på din profil. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at dine kortoplysninger skal opdateres. 

Det er desuden dit ansvar at kontakte Beat Fabrikken, hvis du ikke modtager kvittering for betaling eller opkrævning i forbindelse med rateovergange, ligesom det er dit ansvar at sikre, at kommunikation fra os ikke ved en fejl er endt i din mailindbakkes spamfilter. Dette sikrer dig også mod at opkrævninger ryger i eventuelt rykkerforløb med dertilhørende rykkergebyr. 

 

Persondata 

Når du handler, kommunikerer eller på anden vis interagerer med Beat Fabrikken anerkender du desuden, at dine persondata bliver behandlet i overensstemmelse med vores privatlivs. 

Vi gør opmærksom på, at du ved tilmelding samtykker til, at den tilmeldte danser må fotograferes før, under og efter undervisningen, samt i forbindelse med deltagelse i Beat Fabrikkens arrangementer og/eller events. Sådan fotografering må og kan anvendes i markedsføringsøjemed på tryk og/eller på danseskolens online platforme, herunder hjemmeside og sociale medie konti. 

 

Forbehold 

Kunden er omfattet af de rettigheder, der fremgår af den danske markedsføringslov og den danske lov om visse forbrugeraftaler. 

Betingelserne er gældende pr. 1. juni 2023. 
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 

Vores Samarbejdspartnere