Privatlivspolitik 

Personoplysninger 

Personoplysninger er alle former for informationer som i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside, bliver medlem hos os, deltager i vores arrangementer eller køber varer hos os, så indsamler og behandler vi en række personoplysninger. Dette sker eksempelvis ved helt almindelige interaktioner på hjemmesiden som fx at du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i en konkurrence/undersøgelse, registrerer dig medlem eller ved øvrig brug af services eller køb via vores hjemmeside. 

 

Behandlingsaktiviteter 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.  

Vi behandler personlysninger med det formål at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelse overfor medlemmer, kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Ved tilmelding til hold eller arrangementer afviklet af eller i samarbejde med Beat Fabrikken, samtykker du til, at vi kan behandle dine data til dette formål. Vi indsamler selvfølgelig ikke mere data end nødvendigt og relevant for vores arbejde.  

Såfremt det er dit barn, der tilmeldes hold eller arrangementer, vil vi ofte have behov for også at indsamle information om dig som forældre, eksempelvis kontaktoplysninger.  

Formålet med indsamling og behandling af dine data er derfor sædvanlig medlemshåndtering, omfattende eksempelvis deltagelse i hold, ratebetalinger, turneringsdeltagelse og lignende. Derudover omfattes nyhedsbreve og markedsføring om arrangementer og nye hold, som er relevant for dig også af formålet. Vi anvender derudover dine oplysninger til at optimere og forbedre vores services og indhold. 

Da vi oplever at størstedelen af vores medlemmer bliver hos os i flere sæsoner, og vender tilbage igen efter udmelding eller deltagelse i et af vores arrangementer, opbevarer vi dine data i op til 24 måneder efter udmelding eller arrangementets afvikling for at sikre hurtig og effektiv tilbagevenden til danseskolen. Du kan læse nærmere om den specifikke opbevaringsperiode nedenfor. 

Ved tilmelding til hold eller arrangementer hos Beat Fabrikken samtykker du derudover til, at vi til undervisning eller arrangementer kan tage situationsbilleder til brug på hjemmeside, sociale medier eller markedsføringsmateriale.

Derudover behandler vi selvfølgelig dine personoplysninger i forbindelse med kommunikation med dig, uanset om det er på mail eller telefon. Dette gør vi for at kunne have en relevant dialog med dig og svare på spørgsmål om vores ydelser tilpasset dine behov. Vi behandler selvfølgelig kun den information, som du selv har oplyst. Disse oplysninger slettest løbende og ligeledes efter maksimalt 24 måneder efter seneste dialog eller opsagt medlemsskab, hvad end der falder sidst.  

Såfremt vi har behov for at opbevarer dine data i længere tid end de oplyste 24 måneder, vil dette finde sted. Som regel vil dette kun være tilfældet, hvis der er et økonomisk udestående, eksempelvis et skyldigt beløb eller tilgodehavende. I dette tilfælde vil dine personoplysninger blive slettet 24 måneder efter et skyldigt beløb eller tilgodehavende afvikles eller forældes.  

 

Sikkerhed 

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. 

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 

 

Behandling af personoplysninger  

Vi behandler følgende personoplysninger:  

1) Medlemsoplysninger:  

Almindelige personoplysninger:

2) Oplysninger om ledere og instruktører  

Almindelige personoplysninger:

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  

 

Her indsamler vi oplysninger fra  

Alle oplysninger som vi indsamler og behandler om vores kunder og medlemmer, indsamles direkte hos dig. Vi indsamler dermed ikke oplysninger om dig fra nogle tredjeparter.

For så vidt angår vores medarbejdere indsamles der endvidere oplysninger fra offentlige myndigheder for så vidt angår nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn, samt oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest.  

 

Samtykke  

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.  

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked herom.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. 

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger  

Vi videregiver personoplysninger til Dans Danmark og/eller De Danske Danseskoler, og de tilsvarende internationale forbund, samt private turneringsafviklere i forbindelse med din tilmelding til aktiviteter hos disse. 

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til andre firmaer eller privatpersoner til markedsføring uden dit forudgående samtykke. 

Vi benytter endvidere en række leverandører af software til vores administrative opgaver, herunder medlemsdatabase, mailsystem, lønsystemer og lignende. Vi benytter kun leverandører i EU eller i andre lande, der kan give dine oplysninger tilstrækkelig beskyttelse i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Ingen af disse leverandører må anvende dine oplysninger til egne formål og behandler udelukkende oplysninger efter vores instruks. Vi har for at sikre dine personoplysninger indgået databehandleraftaler med samtlige leverandører.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger  

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem eller kunde af virksomheden, som ulønnet eller lønnet leder eller instruktør.  

 

Medlemmer/kunder

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør, og økonomiske afvikling og i overensstemmelse med følgende kriterier:  

 

Ulønnede ledere og instruktører  

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:  

 

Lønnede ledere og instruktører  

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:  

 

Dine rettigheder  

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:  

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at kontakte den dataansvarlige. 

Hvis du fx henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer og sletning så hurtigt som muligt. I det tilfælde at vi ikke kan efterkomme din anmodning, vil vi selvfølgelig altid oplyse dig om, hvorfor og hvordan vi ellers bedst muligt kan efterkomme din anmodning. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.  

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige  

Såfremt du ønsker oplysninger om dine data, foretaget rettelser heri eller dine data slettet før disse 24 måneder er gået, kan du kontakte vores dataansvarlige medarbejder med forespørgsel herom.  

Kontaktperson: Freja Karmark Bro  
Adresse: Arresøvej 43
CVR: 31563798 
Telefonnr.: 5128 0080
Mail: info@beatfabrikken.dk 
Website: www.beatfabrikken.dk

 

Revidering af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne cookie- og privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  

Ovenstående cookie- og privatlivspolitik er senest ændret den 1. juni 2023. 

Vores Samarbejdspartnere