Privatlivspolitik

COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK HOS BEATFABRIKKEN / STOKKEBROE DANS

Introduktion
Når du besøger vores hjemmeside bliver der indsamlet oplysninger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at skabe mere værdi hos de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der bliver indsamlet oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. I de nedenstående afsnit har vi uddybet, hvad det er for informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Hjemmesiden anvender "cookies", som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan dog ikke indeholde skadelig kode som fx virus.

Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du følger vejledningen og sletter eller blokerer cookies, så vil de annoncer du ser kun blive mindre relevante for dig, mens de vil optræde hyppigere. Du kan samtidig også risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

 

PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger er alle former for informationer som i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside, deltager i vores arrangementer, hold eller lignende, så indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer. Det ser fx ved helt almindelige interaktioner på hjemmesiden som fx at du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i en konkurrence/undersøgelse, registrerer dig som ny bruger/abonnement eller ved øvrig brug af services eller køb via vores hjemmeside.

Vi indsamler og behandler typisk følgende slags oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke og selv indtager informationerne, behandler vi desuden disse oplysninger. Dette sker typisk i forbindelse med, at du opretter et login ved køb eller ved tilmelding til et arrangement eller hold.

 

Behandlingsaktiviteter

Vi behandler personoplysninger og har derf0r vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 

Vi behandler personlysninger med det formål at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelse overfor kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Ved tilmelding til hold eller arrangementer afviklet af eller i samarbejde med Beat Fabrikken / Stokkebroe Dans, samtykker du til, at vi kan behandle dine data til dette formål. Vi indsamler selvfølgelig ikke mere data end nødvendigt og relevant for vores arbejde. 

Såfremt det er dit barn, der tilmeldes hold eller arrangementer, vil vi samtidig ofte have behov for at indsamle information om dig som forældre, eksempelvis kontaktoplysninger. 

Formålet med indsamling og behandling af dine data er derfor sædvanlig medlemshåndtering, omfattende eksempelvis deltagelse i hold, ratebetalinger, turneringsdeltagelse og lignende. Derudover omfattes nyhedsbreve og markedsføring om arrangementer og nye hold, som er relevant for dig også af formålet. Vi anvender derudover dine oplysninger til at optimere og forbedre vores services og indhold.

Ved sæsonafslutning udmeldes alle vores medlemmer automatisk fra vores hold, hvorefter du skal indmelde dig igen til de ønskede hold. Da vi oplever at størstedelen af vores kunder vender tilbage på vores hold for flere sæsoner ad gangen, opbevarer vi dine data i op til 24 måneder efter udmelding/sæsonafslutning eller arrangementets afvikling for at sikre hurtig og effektiv tilbagevenden til danseskolen. Du kan læse nærmere om specifikke opbevaringsperiode nedenfor.

Ved tilmelding til hold eller arrangementer hos Beat Fabrikken / Stokkebroe Dans samtykker du derudover til, at vi til undervisning eller arrangementer kan tage situationsbilleder til brug på hjemmeside, sociale medier eller markedsføringsmateriale. 

Derudover behandler vi selvfølgelig dine personoplysninger i forbindelse med kommunikation med dig, uanset om det er på mail eller telefon. Dette gør vi for at kunne indgå en relevant dialog med dig og svare på spørgsmål om vores ydelser tilpasset dine behov. Vi behandler selvfølgelig kun den information, som du selv har oplyst. Disse oplysninger slettest løbende og ligeledes efter maksimalt 24 måneder efter seneste dialog eller endt kundeforhold, hvad end der falder sidst. 

Slutteligt samler og opbevarer vi oplysninger om dig til at identificerer dig som bruger af vores website og vise de annoncer, som vil have mest relevans for dig.

Såfremt vi har behov for at opbevarer dine data i længere tid end de oplyste 24 måneder, vil dette finde sted. Som regel vil dette kun være tilfældet, hvis der er et økonomisk udestående, eksempelvist et skyldigt beløb eller tilgodehavende.  

 

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

1) Medlemsoplysninger: 

 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

2) Oplysninger om ledere og instruktører 

 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse 
  • Oplysninger om tilsvarende ansættelse i andre virksomheder 
  • Kontooplysninger 
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
  • CPR-nummer 
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest 

 

Her indsamler vi oplysninger fra 

Alle oplysninger som vi indsamler og behandler om vores kundes indsamles direkte hos dig. 

For så vidt angår vores medarbejdere indsamles der endvidere oplysninger fra offentlige myndigheder for så vidt angår nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn, samt oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest. 

 

Samtykke 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke. 

 

Videregivelse af dine personoplysninger 

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang oplysningerne er kendt, og såfremt vi benytter os af tredjeparter. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om Cookies ovenfor. Oplysningerne bliver anvendt til målrettet annoncering.

Vi videregiver personoplysninger til Danmarks Sportsdanserforbund og De Danske Danseskoler i forbindelse med din tilmelding til aktiviteter hos disse. Dette sker kun som følge af dit samtykke 

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til andre firmaer eller privatpersoner til markedsføring uden dit forudgående samtykke.

Vi benytter endvidere en række leverandører af software til vores administrative opgaver, herunder medlemsdatabase, mailsystem, lønsystemer og lignende. Vi benytter kun leverandører i EU eller i andre lande, der kan give dine oplysninger tilstrækkelig beskyttelse. Ingen af disse leverandører må anvende dine oplysninger til egne formål og behandler udelukkende oplysninger efter vores instruks.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af virksomheden, som ulønnet eller lønnet leder eller instruktør. 

Medlemmer 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemsskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier: 

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 24 måneder efter udmeldelse og/eller sæsonafslutning. 

Ulønnede ledere og instruktører 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: 

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 24 måneder efter dit virke er ophørt. 

Lønnede ledere og instruktører 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: 

 • Bogføringsbilag, herunder fx lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om 
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtaget til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt. 

 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: 

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af dine data 
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger 
 • Retten til berigtigelse 
 • Retten til sletning 
 • Retten til at tilbagekalde samtykke
 • Retten til begrænsning af behandling 
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindelige anvendt format) 
 • Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at kontakte den dataansvarlige.

Hvis du fx henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer og sletning så hurtigt som muligt. I det tilfælde at vi ikke kan efterkomme din anmodning, vil vi selvfølgelig altid oplyse dig om, hvorfor og hvordan vi ellers bedst muligt kan efterkomme din anmodning.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet. 

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Såfremt du ønsker oplysninger om dine data, foretaget rettelser heri eller dine data slettet før disse 24 måneder er gået, kan du kontakte vores dataansvarlige medarbejder med forespørgsel herom. 

Kontaktperson: Freja Karmark Bro 
Adresse: Arresøvej 43, 8240 Risskov 
CVR: 31563798 
Telefonnr.: 51280080 
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Website: www.beatfabrikken.dk 

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne cookie- og privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 

Ovenstående cookie- og privatlivspolitik er senest ændret den 4.4.2022.

 

Arresøvej 43
8240 Risskov

Tlf. 5128 0080

e: info@beatfabrikken.dk

CVR:  31563798

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Nogle af dem er vigtige for driften af ​​websiden, mens andre hjælper os med at forbedre dette websted og brugeroplevelsen (tracking cookies).
Du kan selv bestemme, om du vil tillade cookies eller ej. Bemærk, at hvis du afviser dem, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på siden.